Tito je bio car !

10.02.2016 Dušan Stevanović Jedan student medicine, pronašao je ovaj plakat i poslao ga našoj redakciji, da pokaže svima, kako su Srbi i ostali narodi živeli u doba Tita.  - Ja to nisam mogao da shvatim. Mislio sam da mi otac priča bajke. Međutim, od kada je i on ostao bez posla, počeo je da veruje, [...]