Prema istraživanju Insajdera pomoćna policija nikada do danas nije osnovana, iako je njeno osnivanje prvi put zakonski omogućeno pre punu deceniju.

 

Prva uredba kojom je to bilo moguće doneta je 2006, izmenjana 2009, a prestala je da važi 2016. stupanjem na snagu novog Zakona o policiji. Rok za donošenje nove uredbe po novom zakonu o osnivanju pomoćne policije bio je februar ove godine. Vlada Srbije je Uredbu usvojila dva dana pre novogodišnjih praznika, 29. decembra prošle godine. Uredba je juče stupila na snagu.

Novi Zakon i Uredba pre svega daju veća ovlašćenja ministru prilikom angažovanja pripadnika pomoćne policije, a manja direktoru policije, što otvara mogućnosti različitih zloupotreba, imajući u vidu da  ministar policije može da bude i uglavnom jeste stranačka ličnost dok direktor policije i po zakonu mora bude profesionalac.

U novoj Uredbi se za razliku od stare eksplicitno navodi i da će pomoćni policajci, osim uniforme, nositi i oružje.

„Pripadnici pomoćne policije za vreme angažovanja, dužni su da uniformu sa oznakama,  oružje, municiju i pripadajuću opremu nose, koriste i čuvaju u skladu sa propisima kojima se uređuje način njihovog nošenja, korišćenja i čuvanja“, navodi se u novoj Uredbi.

To je nedavno, samo dva dana pre nego što je Vlada usvojila Uredbu,  najavio i ministar policije Nebojša Stefanović. Kako je preneto na zvaničnom sajtu MUP-a 27. decembra prošle godine, Stefanović je rekao da će oni koji su ranije završili Kriminalističko- policijsku akademiju, kroz instituciju „pomoćne policije“ moći da budu angažovani u Ministarstvu već tokom ove godine.

Sve ovo navodi na zaključak da će pomoćna policija ovoga puta biti i formirana, i to po prvi put.

Večeras je međutim ministar Stefanović rekao da nije u planu angažovanje pomoćnih policajaca. On je rekao i da bi pitanje zašto je omogućeno formiranje pomoćne policije trebalo postaviti prethodnim vlastima.

“Nijednog pomoćnog policajca nismo angažovali nikada, niti je u planu da bude angažovanja. Postavlja se pitanje zašto se neko bavi lažima i izmišljotinama i zašto ovu temu prikazuje kao produkt ove vlade“, rekao je Stefanović za TV Prva i dodao da se ova tema koristi da bi se u društvu kreirala negativna atmosfera.

“Postavlja se pitanje zašto je ovo tema, očigledno da bi se kreirala negativna atmosfera u društvu i da bi se prikazalo kao atmosfera devedesetih, pošto oni i dalje žive u devedesetima“, rekao je Stefanović.

Od rezervne milicije do pomoćne policije

Termin “pomoćna policija” uvodi se još 2005. godine kada je donošenjem tadašnjeg Zakona o policiji ukinut “ rezervni sastav policije”

Međutim iako je još 2006. godine Uredbom predvidjeno osnivanje “pomoćne policije” to se u praksi do danas nije dogodilo.

Jučerašnja informacija objavljena na Insajder.net, da je stupila na snagu “Uredba o službi u pomoćnoj policiji”, koju je Vlada Srbije usvojila neposredno pred Novu Godinu, izazvala je veliki broj komentara na društvenim mrežama.

U pokrenutim rasparavam na društvenim mrežama moglo se čak pročitati i to da je “pomoćna policija” formirana još 2006. Godine.

S obzirom na to da se  funkcionerka DS-a Gordana Čomić medju prvima oglasila na društevnim mrežama objašnjavajući da je ista uredba postojala i 2006. i 2009. godine , mnogi su tako zaključili da je pomoćna policija osnovana još tada- a to nije tačno. Gordana Čomić za Insajder.net kaže da ona “o primeni ranijih uredbi nemam nikakvih podataka” i da je govorila isključivo o Uredbi.

Lider DS-a Dragan Šutanovac za Insajder.net kaže da su I “neke prethodne vlade usvajale slične uredbe ali da to nikada nije zaživelo. Šutanovac, koji je I bivši ministar odbrane, kaže da nije unapred protiv ideje uvođenja pomoćne policije, koja bi mogla da bude korisna primera radi u Sektoru za vanredne situacije. Za njega je međutim ključno pitanje na koji će način biti angažovani pomoćni policajci I pod kojim uslovima.

“Ovde  je pitanje obuke kao I provere tih ljudi. Ja mislim da bi morali da imaju odslužen vojni rok, bar da prođu tu osnovnu obuku I proveru.  Bez toga je pitanje kako bi im bilo dozvoljeno da nose oružje. Upitna su njihova ovlašćenja, kao I kriterijumi za prijem”, kaže Šutanovac I dodaje da pomoćna policija postoji I u neki evropskim državama.

Način angažovanja pomoćnih policajaca

Pripadnici pomoćne policije, prema novoj Uredbi, angažuju se na osnovu javnog konkursa, a komisiju koja odlučuje o kandidatima bira ministar. Ključno novo ovlašćenje ministra je sledeće:

„Ministar može u skladu s potrebama i bez raspisivanja javnog konkursa u Pomoćnu policiju angažovati lica koja su završila osnovnu policijsku obuku, Srednju školu unutrašnjih poslova, Višu školu unutrašnjih poslova, Policijsku akademiju, Kriminalističko-policijsku akademiju ili druga lica koja ispunjavaju uslove predviđene ovom uredbom“, navodi se u Uredbi od 29. decembra prošle godine.

Formiranje i angažovanje pomoćne policije posebno je neobično imajući u vidu da je nedavno u Policiji sprovedena racionalizacija broja zaposlenih.

Još značajnije je međutim to što iz ove tačke Urebne može da se zaključi da su ministru data mnogo veća ovlašćenja nego što je to ranije bilo predviđeno.

Razlozi za donošenje odluke o formiranju pomoćne policije

Odluka o tome da se uopšte formira pomoćna policija donosi se ukoliko se ispuni jedan od uslova koji su regulisani zakonom.

U Zakonu iz 2005. Navodi se sledeće:

„Ministarstvo može obrazovati pomoćnu policiju za izvršavanje policijskih zadataka u slučajevima kada treba nadoknaditi angažovanje velikog broja policijskih službenika za izvršavanje zadataka visokog bezbednosnog rizika; u prirodnim i drugim nesrećama; obezbeđivanje državne granice; u drugim slučajevima kad je teže ugrožena unutrašnja bezbednost i u slučajevima iz člana 14. ovog zakona“, a član 14. Odnosi se na pripreme u slučaju vanrednog ili ratnog stanja.

U novom Zakonu iz 2016. ponavljaju se ove ključne odredbe, ali se dodaje i sledeća stavka:

„Izuzetno, pomoćna policija može biti angažovana i kada postoji obostrani interes Ministarstva i lokalne samouprave po osnovu posebnih sporazuma.”

Ovo su samo neke od novina koje predviđaju nova zakonska rešenja. Novinari Insajdera nastaviće da traže odgovore na sva pitanja u vezi sa stupanjem na snagu Uredbe o službi u pomoćnoj policiji.